CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
12/10/2021 12:00:00

Ngày 09/10/2021, Th tướng Chính ph đã ký Quyết định s 1688/QĐ-TTg công nhn huyn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chun nông thôn mi năm 2020, nội dung chi tiết như sau:
 
 
 
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
98.5%
Số hồ sơ xử lý: 50510
Trước & đúng hạn: 50001
Trễ hạn: 598
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/10/2021 13:41:47)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 57
Hôm nay: 413
Tất cả: 39,581