CHÍNH TRỊ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG KHÓA XX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8
28/07/2022 10:22:24

Ngày 25/7/2022, tại Hội trường trung tâm huyện, HĐND huyện Ninh Giang khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết nghị một số chỉ tiêu nhiệm vụ PTKT – XH 6 tháng cuối năm, bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo Luật định.  
      Về dự kỳ họp có ông Huỳnh Tuấn Dương- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII ứng cử tại huyện Ninh Giang; lãnh đạo chuyên viên một số Sở, Ban ngành của tỉnh. Đ/c Phạm Văn Khảnh – TUV, Bí thư Huyện uỷ; các đ/c trong ban Thường vụ huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thành viên UBND, Thường trực UBMTTQ huyện; đại biểu HĐND huyện khoá XX; Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan huyện; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.
      Sau lời phát biểu khai mạc của Đ/c Nguyễn Gia Bảng – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2021. Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm. Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, các công trình sử dụng ngân sách cấp huyện. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8. Công tác thanh tra, tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022…
      Trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp PTKH- XH 6 tháng cuối năm do đ/c Phan Nhật Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện trình tại kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2022 kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ninh Giang tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp đạt 57,5% kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 50,8% KH; giá trị ngành xây dựng đạt 51,4%, dịch vụ đạt 54,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 414 tỷ đồng, bằng 158,1% kế hoạch tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đẩy đủ, kịp thời. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiếu nại- tố cáo của công dân được quan tâm; Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; Công tác quân sự – quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. 
      Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được tình trạng bỏ trắng diện tích không gieo cấy trong vụ chiêm xuân vẫn còn xảy ra. Tiến độ triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm Occop trên địa bàn huyện còn chậm. Tiến độ xây dựng Nông thôn mới đặc biệt xây dựng NTM nâng cao còn chậm. Tình trạng vi phạm, tái vi phạm hành lang đê, hành lang công trình thủy lợi vẫn còn xảy ra. Việc quản lý hành lang về ATGT, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn diễn ra. Việc thực hiện quy hoạch một số dự án còn chậm, tiến độ triển khai một số công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường ở một số xã, thị trấn còn yếu. Việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của một bộ phận người dân còn biểu hiện chủ quan xem nhẹ…
      Trên cơ sở làm rõ những  nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ PTKT- XH 6 tháng đầu năm 2022. Kỳ họp HĐND huyện đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp PTKT-XH 6 tháng cuối năm. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 1.350 tỷ đồng, để cả năm đạt 3.177 tỷ đồng. Giá trị thu 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 163 triệu đồng. Giá trị ngành XD đạt 2.094 tỷ đồng; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đến cuối năm tăng thu 20% so với kế hoạch huyện giao; phấn đấu xây dựng thêm 2 xã Hồng Đức, Văn Hội đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 37,5% trở lên, BHYT đạt 93% trở lên. Tạo việc làm mới cho trên 1.200 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2% trở lên, tỷ lệ tái nghèo dưới 0,15%...
      Buổi chiều cùng ngày kỳ họp đã giành thời gian thảo luận; chất vấn, trả lời chất vấn, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được HĐND huyện xem xét giải quyết. Thay mặt UBND huyện đồng chí Phan Nhật Thanh - Phó bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ một số vấn đề kỳ họp quan tâm. Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, đồng thời biểu quyết một số Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ PTKT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triền kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu- chi ngân sách địa phương năm 2021 của huyện. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào xã Vĩnh Hòa đoạn từ ĐH01 đến Quốc lộ 37. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.  
 
 
 
 
 
 
      Sau 1 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX đã thành công tốt đẹp. Trong lời phát biểu bế mạc ông Nguyễn Gia Bảng - UVBTV HU, Chủ tịch HĐND huyện mong rằng: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đòi hỏi cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực sự quyết liệt, nhậy bén năng động, sáng tạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. HĐND huyện đề nghị UBND, các cơ quan, ban ngành, địa phương sớm đề ra các giải pháp hữu hiệu, những biện pháp cụ thể để thực hiện những cam kết, lời hứa của mình trước HĐND và cử tri trong huyện. HĐND kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND và các giải pháp điều hành của UBND quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch PTKT- XH năm 2022 và những năm tiếp theo./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 39474
Trước & đúng hạn: 39237
Trễ hạn: 54
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 02:17:18)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 50
Hôm nay: 44
Tất cả: 447,358