GIÁO DỤC-Y TẾ
NINH GIANG QUAN TÂM TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
07/10/2022 05:44:49

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ huyện Ninh Giang đã kết nạp được 132 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên mới là học sinh lớp 12.

 

 
Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 150 đảng viên trong năm 2022, Huyện uỷ đã đề ra nhiều giải pháp tạo nguồn, trong đó có việc quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh THPT. Trong công tác kết nạp đảng viên, cùng với việc giao chỉ tiêu cho các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong tạo nguồn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục đồng thời quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh THPT bảo đảm số lượng và chất lượng. Trung tâm chính trị huyện đã mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 300 quần chúng ưu tú, trong đó có 2 lớp dành riêng cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT trên địa bàn... Hiện Ban Tổ chức Huyện uỷ Ninh Giang đang thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên đợt cuối năm, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh uỷ giao.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9506
Trước & đúng hạn: 9477
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 15:46:33)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 14
Hôm nay: 362
Tất cả: 354,756