CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND HUYỆN NINH GIANG KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
23/12/2021 09:18:37

Trong 2 ngày 22, 23/12/2021, tại hội trường trung tâm huyện, HĐND huyện Ninh Giang khoá XX (nhiệm kỳ 2021- 2026) tổ chức kỳ họp thứ 4. Kỳ họp lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; đồng thời bàn và thông qua một số nội dung khác theo luật định.

Về dự kỳ họp có các ông bà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Ninh Giang; Các đ/c trong ban Thường vụ huyện uỷ, BCH đảng bộ huyện, Thường trực HĐND - lãnh đạo UBND - Thường trực UBMT TQ huyện; đại biểu HDND huyện khoá XX; Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan huyện; Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 
 

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Gia Bảng – UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ PTKT- XH năm 2021 và Kế hoạch PTKT- XH năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo có quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang giai đoạn 2021-2030; Báo cáo tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX của UBMTTQ VN huyện; Báo cáo kết quả giải quyết, ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 và kết quả tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 và các báo cáo khác có liên quan.

 
 

Trong Báo cáo thực hiện nhiệm vụ PTKT- XH năm 2021, Kế hoạch PTKT-XH năm 2022 do ông Nguyễn Đình Tranh – Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Năm 2021 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Trong điều kiện có những khó khăn nhất định, nhất là tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ PTKT – XH, nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/16 chỉ tiêu chính theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng so với năm 2020 và bằng 100% KH; giá trị thu được trên 1 ha đất nông nghiệp ước đạt 158 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 4.700 tỷ đồng, bằng 94% KH. Ngành xây dựng ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 29 tỷ đồng và bằng 83% KH. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt trên 300 tỷ đồng, đạt 181% KH tỉnh giao và đạt 113% KH huyện giao; chi ngân sách đã đảm bảo các nhu cầu thiết yếu chi cho con người, chi phòng chống dịch và chi cho đầu tư phát triển. Hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM; dự kiến xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Cùng với phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,4%; tỷ lệ tái nghèo ở mức 0,025%; 31,6% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; BHYT đạt 92,6%; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường. Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện; giữa UBND huyện với UBMTTQ và các đoàn thể được triển khai thực hiện tốt. Các cuộc giám sát theo chương trình giám sát của Thường trực HĐND và 2 ban HĐND được thực hiện có hiệu quả.

 
 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2021 huyện còn 4/16 chỉ tiêu chính chưa đạt kế hoạch đề ra như giá trị sản xuất các ngành CN - TTCN, xây dựng, dịch vụ, chỉ tiêu tạo việc làm mới. Việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ở một số địa phương vẫn còn biểu hiện chủ quan, có thời điểm còn để dịch bùng phát. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa thực sự hiệu quả. Tiến độ lập quy hoạch xây dựng và tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Tiến độ giải quyết một số đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện kết luận sau thanh tra còn chậm. Cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa có chuyển biến rõ nét. Tình trạng ô nhiễm môi trường có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao...

Trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, làm rõ nguyên nhân của năm 2021, UBND huyện đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề án thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bênh Covid-19, vùa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống dân sinh. Đẩy mạnh xây dựng NTM gắn với quy hoạch phát triển đô thị. Tại kỳ họp UBND huyện đã đề ra 16 chỉ tiêu chính, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp chủ yếu trong phát triển KTXH, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác an ninh quốc phòng, thanh tra tư pháp, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng lãng phí.

 
 

Phát biểu tại kỳ họp, Đ/c Phạm Văn Khảnh – TUV, Bí thư Huyện ủy đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, kiểm điểm làm rõ những nguyên nhân hạn chế tồn tại đồng thời đưa ra các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Đ/c nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai thực hiện NQ Đại hội đảng các cấp và kế hoạch PTKT- XH giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi huyện nhà cũng sẽ chịu tác động, ảnh hưởng trước những khó khăn chung, nhất là đại dịch Covid-19. Đồng chí mong rằng các cấp uỷ đảng, chính quyền, thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan từ huyện đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trong đó; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Huyện ủy, Tỉnh ủy và Kế hoạch PTKT- XH 5 năm, gaii đoạn 2021-2025 và KH năm 2022 đã đề ra; Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với mục tiêu phục hồi và PTKT- XH đảm bảo đời sống dân sinh. Triển khai thwucj hiện nghiêm quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai thực hiện 2 công trình trọng điểm năm 2022 gồm: đường DDH02 từ xã Vĩnh Hòa đi Tân Quang và Trụ sở các cơ quan hành chính của huyện. Thực hiện tố các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm)…Buổi chiều cùng ngày kỳ họp đã dành thời gian thảo luận tại 4 tổ, sáng 23/12 kỳ họp sẽ tiếp tục phiên họp và bế mạc./.

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 25474
Trước & đúng hạn: 25305
Trễ hạn: 7
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/05/2022 11:37:15)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 77
Hôm nay: 340
Tất cả: 160,383