TIN TỔNG HỢP KHÁC
NINH GIANG SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XII
27/07/2023 02:18:18

Sáng nay 26/7/2023, Ban Chỉ đạo 35 huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương; Đ/c Nguyễn Gia Bảng- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện, các đồng chí thành viên BCĐ 35 huyện, Tổ thư ký giúp việc BCĐ, Tổ cộng tác viên 35, thành viên Ban quản trị, Tổ biên nội dung và Tổ kỹ thuật trang fanpage “NinhGiang -Online”.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Quyết định kiện toàn BCĐ 35 huyện; Tổ thư ký giúp việc BCĐ; Tổ cộng tác viên 35; Tổ biên nội dung và Tổ kỹ thuật trang fanpage “Ninh Giang -Online”; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, BCĐ 35 huyện Ninh Giang được kiện toàn gồm 16 đồng chí; tổ Thư ký giúp việc gồm 3 đồng chí và nhóm CTV gồm 22 đồng chí.
 
 
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tẳng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 5 năm qua Ban chỉ đạo 35 của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. BCĐ đã xây dựng các văn bản, kế hoạch, quy chế về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; lực lượng thành viên BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc và nhóm CTV đã tăng cường tham gia chia sẻ các thông tin tích cực, tham gia cùng BCĐ 35 tỉnh và cả nước đấu tranh phản bác đẩy lùi thông tin giả, sai sự thật, xấu độc của các thế lực thù địch nhằm định hướng dư luận xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả. 5 năm qua, BCĐ 35 huyện đã tuyên truyền nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, đặc biệt là tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước trong việc phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện. Nhiều đồng chí còn tích cực tham gia viết tin, bài, thu dựng clip đăng tải trên trang fanpage NinhGiang- Online với các nội dung thời sự chính trị, kinh tế- xã hội, QP-AN; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước...Đến nay trang fanpage “NinhGiang -Online” đã thu hút trên 8.400 người theo dõi.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về nhiệm vụ của các thành viên và một số giải pháp nhằm đảm bảo vai trò chỉ đạo toàn diện đối với công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn; nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của thành viên BCĐ, các CTV 35 trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Gia Bảng - Phó Bí thư TT Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của BCĐ, tổ CTV 35 trong thời gian qua, đồng chí đề nghị các thành viên tiếp tục thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí thành viên BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc và nhóm CTV trong việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Chủ động nắm tình hình, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan công an, quân sự, phát hiện sớm các hoạt động chống phá để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng trang fanpage Ninh Giang – Online; Tăng cường định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách để đấu tranh, phản bác các thông tin tiêu cực, đẩy mạnh chia sẻ, đăng tải các thông tin tốt, tấm gương điển hình tiên tiến, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” góp phần củng cố niềm tin của cán bộ Đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tạo thành khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.
Tại Hội nghị UBND huyện đã khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 60881
Trước & đúng hạn: 60083
Trễ hạn: 59
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 15:19:11)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 47
Hôm nay: 249
Tất cả: 476,454